Door Goodings Solutions | april 19, 2020 | 0 Comments

Goodings Corona Update 3

Beste collega!


Dit betreft een update omtrent de corona uitbetalingen vanuit Goodings naar medewerkers toe. Helaas gaat dit gepaard met enigszins wat minder goed nieuws, maar ondanks dit blijven wij ons inzetten om deze periode financieel wat draagbaarder te maken voor iedereen.


Te beginnen met het minder goed nieuws:
De overheid heeft besloten dat zij enkel en alleen zullen kijken naar de medewerkers die in dienst waren vanaf de maand januari. Dit is dus 1 t/m 31 januari. Iedereen die erna in dienst is getreden telt in feite niet mee voor de NOW-regeling. 
Dit betekend dat wij geen subsidie zullen krijgen voor jouw te maken loonkosten ondanks de corona-maatregelen indien jij dus bijv. in de maand februari bent gestart.


Het goede nieuws:
De overheid krijgt vanuit meerdere bronnen negatieve feedback over het feit dat dit een hoop medewerkers en soms zelfs bedrijven in de kou laat staan. 
Er wordt dus nu gekeken naar een oplossing voor de medewerkers die later dan januari bij ons in dienst zijn getreden.


Wat betekend het voor mij, als ik niet in januari ben gestart bij Goodings?

Zoals aangegeven spant Goodings zich alsnog in om jou van inkomen te gaan voorzien. Dit moet enigszins mogelijk zijn, maar dan wel in mindere maten dan wij in de eerste instantie hebben laten weten.


Goodings zal waar mogelijk rekening houden met jouw persoonlijke individuele situatie. Hiermee zal persoonlijk contact voorop staan. Heb jij dus een bijzondere situatie en heb jij extra hulp nodig? Laat het liever een keer extra weten dan te een keer te weinig!

Wanneer zullen wij de eerste betalingen beginnen te ontvangen?

De eerste betalingen kunnen binnen een periode van 2 weken vanaf het moment dat jij deze mail ontvangt worden verwacht. 
De hoogte van deze betalingen hangt volledig af van een bedrag die nog berekend moet worden. Dit i.v.m. het feit dat de overheid dus nu enkel en alleen kijkt naar de medewerkers die in de maand januari hebben gewerkt.


Er zal in de volgende week een update 4 worden verzonden waarin de hoogte van deze betalingen in prijs zal worden gegeven.

Tot die tijd: pas goed op jezelf en blijf alert!


Met vriendelijke groet,


Team Goodings

Goodings Solutions

Wij zijn Goodings, wij streven naar het hoogst haalbare resultaat.